Endüstriyel Temizlik Ürünleri Sektörü

Endüstriyel temizlik sektörünün kuruluş dönemi 1960’lı yıllara kadar gider. Sheraton, İstanbul Intercontinental, Hilton otellerinin açılışlarıyla birlikte endüstriyel anlamda temizlik sektörüne ihtiyaç doğmuştur. 1983 yılında ise kamu idarelerinin ihtiyaç hizmetlerinde özel sektöre açılabilmesinin yolu açıldı. Bu yıldan sonra yabancı menşeli temizlik ürünlerin girişi de artmaya başladı. Kamu idarelerinin yanısıra özel teşebbüsün de hızlanmasıyla birlikte özel sektörde endüstriyel temizlik firmalarının yeri büyümüştür. Bu koşullar altında gelişen endüstriyel temizlik sektörü milenyum sonrası daha da farklı bir evreye girmiştir.

Endüstriyel temizlik sektörünün kuruluş dönemi 1960’lı yıllara kadar gider. Sheraton, İstanbul Intercontinental, Hilton otellerinin açılışlarıyla birlikte endüstriyel anlamda temizlik sektörüne ihtiyaç doğmuştur. 1983 yılında ise kamu idarelerinin ihtiyaç hizmetlerinde özel sektöre açılabilmesinin yolu açıldı. Bu yıldan sonra yabancı menşeli temizlik ürünlerin girişi de artmaya başladı. Kamu idarelerinin yanısıra özel teşebbüsün de hızlanmasıyla birlikte özel sektörde endüstriyel temizlik firmalarının yeri büyümüştür. Bu koşullar altında gelişen endüstriyel temizlik sektörü milenyum sonrası daha da farklı bir evreye girmiştir.

Yabancı temizlik firmaların küresel boyutta ülkeye doğrudan yabancı yatırımını artırması, sektördeki hareketliliği daha da hızlandırmıştır. Ayrıca yabancı firmaların özel sektördeki yerli temizlik firmalarıyla birleşme çalışmaları görülmüştür. Gayrimenkul sektörünün de büyüme evresine girmesi, sektöre biraz daha canlılık kazandırmıştır. Son 10 yılda ülke ekonomisinin dinamik sektörü olan inşat sektörünün oluşturduğu ofis konutlarının hızla çoğalması, endüstriyel temizlik sektörünün çok hızlı büyümesinde lokomotif görevi görmüştür.

2009 yılında gerçekleşen küresel ekonomik krizin sarsıntısı endüstriyel temizlik kar marjlarına da yansımıştır. Oluşan rekabetin sonucunda önceki dönemden kalan yüksek kar marjlarından aşağı doğru bir iniş söz konusu olmuştur. Batı standartlarında gelişen endüstriyel temizlik sektöründeki önemli bir sorun ise işgücündeki nitelik sorunudur. Sektörel büyümeye paralel bir şekilde işgücünde kalite artışı sağlanamamıştır.

Devlet ihalelerinde rastlanan en ucuz teklif verme mücadelesi sonucunda işgücündeki vasıf niteliği de düşmüştür. İşverenler daha ucuza iş yaparak kar marjının korunmasını gözettiğinden ne yapılan işte ne de işgücünün niteliğinde bir verim sağlanabilmiştir. Sektörün önündeki en büyük engellerden biri işgücü niteliğinin artırılmasıdır. Bundan sonra buna yönelik kalite artırma politikası izlemek gerekmektedir. Sürekli asgari ücretin tercih edilmesi de işgücü açısından sorun olmaya devam etmektedir.

Şirket evlilikleriyle de güçlenen sektörün, mevcut sorunlara rağmen geleceğe projeksiyon çizildiğinde olumlu bir tablo çıkarması da söz konusudur. Aylık 2 milyar TL ciroyu aşan işlem hacmi ile gelecek vadeden bir sektördür. Mevcut işgücü sayısı ise 1 milyon civarındadır. Sektörün gelişimi açısından Kamu İhale Kanununun da temizlik sektörünün dikkate alınacağı bir yapıya kavuşması da yararlı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir